اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

فاجعه‌‌ای به نام جهل مقدس

آنچه در کتاب «فاجعه جهل مقدس» آمده، سخنرانی‌های استاد محقق داماد است که بیشتر حول و حوش جهل بوده و در سالیان مختلفی ایراد شده و به تازگی ویرایش و مستندسازی شده و به صورت کتاب درآمده است.

پایگاه خبری گُلوَنی، سمیه باقری حسن‌کیاده: آیت الله سید مصطفی محقق داماد از روحانیون و اساتید دانشگاه، اصالتا یزدی است و در سال ۱۳۲۴ شمسی در قم به دنیا آمد.

وی فرزند سید محمد محقق داماد و نوه دختری حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی بنیان‌گذارحوزهٔ علمیهٔ قم است.

او در حوزه موفق شد در سال ۱۳۴۸، از علما و مراجع وقت، درجه اجتهاد را کسب کند.

موضوع کتاب فاجعه جهل مقدس

کتاب فاجعه جهل مقدس‌ از سلسله مباحث روشنگری دینی است که گزاره «جهل» را آن هم از زاویه دینی‌اش بررسی می‌کند.

مطالب این کتاب بیشتر در زمینه عاشورا و قیام امام حسین(ع) است.

آنچه در این کتاب آمده، سخنرانی‌های استاد محقق داماد است که بیشتر حول و حوش جهل بوده و در سالیان مختلفی ایراد شده و به تازگی ویرایش و مستندسازی شده و به صورت کتاب درآمده است.

رویکرد نویسنده به گونه‌ای به فلسفه تاریخ و تحلیل آن می‌پردازد. وی حادثه‌ای مثل عاشورا را معلول علتی مانند جهل می‌داند؛ آن هم جهل دینی.

قسمت‌هایی ناب از کتاب

 مـــن این اصطـــلاح را از جوردانو برونو فراگرفته‌ام.
۴۱۱ سال پیش در روز ۱۷ فوریه ســـال ۱۶۰۰ میلادی جوردانو برونو، فیلسوف ایتالیایی پس از گذراندن ۸ ســـال در سیاه چال‌های خوفناک دادگاه انکیزاسیون (تفتیش عقاید) در میدان کامپو دی فیوری شـــهر رم زنده زنده در آتش سوزانده شد.
 جوردانو برونو کسی بود که از حق تمام انسان‌ها برای اندیشیدن بدان‌گونه که دلشان می‌خواست، دفاع می کرد.
او برای ایده‌هایی که دروس آئینی را به مردم تحمیل می‌کرد، جایگزینی ارائه داد.
قبل از اینکه جوردانو برونو در آتش سوزانده شود، جلادان پاپ برای اینکه او را از گفتن سخنان کفرآمیز، از نظر دادگاه، بازدارند، زبانش را قطع کردند.
این سرنوشت اغلب فلاسفه و دانشمندان دوره تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک بود.
نوشته‌اند که وقتی برونو را به یک میله آهنین بسته بودند و انبوهی از هیزم برای سوزاندن او جمع کرده بودند، اوهم ساکت بود و تسلیم شده بود وچیزی نمی گفت؛ ولـــی اتفاقی افتاد که یک جمله تاریخی گفت که در تاریخ باقی ماند.
آن اتفاق این بود که ناگهان دیدند پیرزنی نزدیک شد در حالیکه تکه هیزمی در دست داشت و با آوردن نام خدا برلب، آن را به روی هیزم ها انداخت.
برونو سکوتش را شکست و گویی عمل این پیر زن مغز استخوانش را سوزانده بود، گفت: «لعنت بر این جهل مقدست!»
مهمترین و یا لااقل یکـــی از اهم آفتهای اجتماعی نه تنها در منطقه اسلامی بلکه شاید بتوان گفت در سراسرجهان، جوامع دینی ازآن رنج می برد، جهل مقدس است.
جهل مقدس جهلی است که بُعد قدسی دارد. در چنین جهلی، شخص جاهل در جهل می سوزد، ولی برای خدا می سوزد.
گرسنگی، فقر، فلاکت، بیماری، جنگ و دشمنی، جنایت، آدمکشی و آزار بـــه همنوع همه را به قصد قربت تحمل می کند و جالب این اســـت که از هرگونه روشـــنگری هم می هراسد آن هم برای خدا.
جهل هایی که قـــرآن با آن مقابله می کند، جهل مقدس اســـت.
در جهل قدسی شـــخص جاهل با نهادی همراه می شود به نام «اعتقاد»؛ یعنی برای چنین انســـانی اعتقاد به جای تفکر می نشیند.
به تعبیر قرآن کســـانی که به جهل مقدس گرفتار می‌شوند، جاهلانه برای خویشـــتن خدا می‌سازند؛ خدایی که ناخودآگاه مجموعه‌ای از خواسته‌های خود آنان است.
قرآن می‌فرماید که: اینان هرگز مشمول هدایت الهی نمی‌شوند و به تعبیر شما قابل هدایت نیستند.
جهل مقدس همـــراه با اعتقاد های دینی است؛ ولی دینی که نه براساس تعقل بلکه براساس هواهای نفسانی انسان معتقد می‌شود.
و بالاترین جنایت را ممکن است مرتکب شـــود در حالی که خیال می کند برای خداست و متقرب الی االله می شود.
یکی از آفات اجتماعی که من مایلم آن را فاجعه تأســـف بار برای جوامع دینی امروز بنامم، جهل مقدس اســـت.
جهلی که قهرمانانش دست به مهمترین جنایات می زنند، به خیال آنکه کاری که می‌کنند مورد خواست خداست و آنان برای خدا تلاش می‌کنند.
گاهی اوقـــات جهل که لباس تقدس می پوشد یک ملت را در تاریکی و جهنـــم ابدی فرو می برد.»

خواندن این کتاب پرمغز را از دست ندهید.

پایان‌ پیام

لینک کوتاه: https://golvani.ir/?p=88766

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.