اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

ایران برای ما نغمه‌ای شاد از آذربایجان است

ایران برای ما، چشمی است که از دیدنِ رنجِ مردمِ سرافرازِ آبادان و خرمشهر، اشک می‌ریزد.

پایگاه خبری گُلوَنی، اسماعیل امینی: در میانِ این همه خبرهای بد و در هوای آلوده از رفتار و گفتار دروغین، ناگهان صدای دو نوازندۀ دوره گرد را می‌شنوی؛ این یکی زخمه بر ساز می‌زند و آن دیگری پنجه بر پوستِ کشیدۀ دایره‌ می‌رقصاند و ترانه‌ا‌ی شاد و عاشقانه به زبان ترکی می‌خواند.

این دو هنرمندِ آذربایجانی، تمامِ بضاعت‌شان را و تمامِ دل‌شان را به مردم خوزستان، به هموطنان‌شان در آبادان و خرمشهر هدیه می‌دهند.

بی دروغ و بی نقاب و بی تکلف، می‌نوازند و جان‌های شیفته را می‌نوازند، می‌خوانند و دل‌های پاک را می‌لرزانند.

وقتی می‌گوییم: ایران، وقتی می‌شنویم: ایران، وقتی می‌خوانیم: ایران، هر جای عالم که باشیم دل‌مان می‌لرزد و روح‌مان پر می‌کشد به آسمان.

ایران برای ما، فقط آب و خاک و دشت و کوه، نیست؛ فریاد شادمانۀ نوجوانی است که در دیار غربت، پیروزی بیرانوند را در برابر رونالدو می‌بیند و به وجد می‌آید.

ایران برای ما،غیرت و حمیتِ مردان و زنانی است که پس از خاموشی دوربین‌ها و فراموشیِ خبرهای داغ از زلزله در کنار زلزله زدگان می‌ماند، اما نه برای آن که عکسی بگیرد، می‌ماند برای آن که دستی بگیرد و لبخندی بر لبِ کودکان بنشاند.

ایران برای ما، چشمی است که از دیدنِ رنجِ مردمِ سرافرازِ آبادان و خرمشهر، اشک می‌ریزد.

ایران برای ما، نغمه‌های شاد و عاشقانۀ‌ دو نوازندۀ‌ دوره‌گرد آذربایجانی است، که به رسم عاشیق‌های قدیم، به رغمِ تیرگی زمانه، از روشنی و شادی خبر می‌دهند و خاک بر سرِ غم ایام می‌ریزند.

پایان پیام

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=96075

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.