اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

نفوذ مستقیم آب در زمین چگونه است

بخشی از نفوذ مستقیم آب از ریزش‌های جوی می‌تواند به داخل لایه‌های سنگی وارد شود.

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، اندیشکده تدبیر آب ایران کتابی با عنوان «چرخه آب» منتشر کرده است. در مقدمه این کتاب پژوهشی آمده است:

نفوذ مستقیم: در هر نقطه یا منطقه از خشکی کره زمین بخشی از آب‌های حاصل از ریزش‌های جوی که بصورت برف یا باران نازل می‌شود، به طور مستقیم به داخل سطوح خاکی یا سنگی نفوذ پیدا می‌کنند. نفوذ مستقیم آب را بررسی می‌کنیم.

قسمتی از این آب نفوذی در سطوح فوقانی ذخیره شده و سپس ممکن است در نتیجه نیروهای موجود و بطور عمودی و رو به بالا حرکت بکند و تبخیر بشود. بخشی از آ‌ب‌های نفوذ یافته باز هم به صورت عمودی و رو به پایین ادامه مسیر داده و به آبخوان یا سفره آب زیرزمینی وارد شود.

شایان توجه است بخشی از آب نفوذی که به سفر آب زیرزمینی وارد می‌شود برحسب سازوکارهای حاکم بر حرکت آب زیرزمینی می‌تواند چهار مسیر زیر را طی نماید:

• در نتیجه جریان آب زیرزمینی بصورت چشمه به آب سطحی جاری تخلیه شود.

• اگر بصورت تاریخی و در دوره‌های زمانی خیلی بلندمدت به موضوع تشکیل منابع آب زیرزمینی توجه شود ممکن است بخشی از منابع آب نفوذ یافته به شکل فوق به تشکیل سفره‌های آب زیرزمینی فسیلی منجر گردد.

• در نتیجه جریان آب زیرزمینی به داخل دریاچه‌ها و یا اقیانوس‌ها تخلیه شود.

• بصورت مصنوعی از طریق حفر چاه یا قنوات مجدداً برای تأمین مصارف و نیازهای بشری به سطح زمین منتقل شود.

نفوذ مستقیم آب در زمین

درکلیه فرآیندهای فوق (جز پیوستن آب نفوذی به آبخوان فسیلی) آب زیرزمینی تخلیه شده می‌تواند در معرض انرژی‌های تبخیری قرارگرفته وپس ‌از تبخیر به چرخه آب وارد شوند.

البته چنانچه بهره‌برداری از آبهای فسیلی نیز بصورت مصنوعی صورت گیرد (که در این خصوص تجربه‌های متعددی وجود دارد) آب‌های فسیلی نیز پس ازسال‌ها و قرنهای متمادی می‌تواند درمعرض تبخیر واقع شود.

منابع آب فسیلی براساس این شکل منابعی هستند که تجدیدپذیری آنها به زمان‌های طولانی نیازمند بوده ویا به لحاظ ‌زمانی محصور بوده و قابل تجدید نیستند.

نفوذ آب
نفوذ آب

بخشی از آب نفوذ مستقیم آب از ریزش‌های جوی می‌تواند به داخل لایه‌های سنگی وارد شود. این نوع آب‌ها در صورت وجود خلل و فرج و شرایط انحلال سنگ‌ها در مقابل آب، می‌تواند در طول زمان مسیرهای جریان برای خود پیدا نموده، آبخوان‌ها آبرفتی را تغذیه نموده و یا خود ذخایر آب در سازندهای سخت را تشکیل دهد.

آن بخش از آب نفوذی که از این طریق وارد آبخوان آبرفتی می‌شود، مسیرهای در پیش گفته شده را طی می‌نماید و بخشی که به صورت ذخایر سازند سخت در می‌آیند نیز به نوبه خود به عنوان آبخوان‌های سازند سخت می‌تواند به یکی از صورت‌های چهارگانه ذکر شده در بالا در سطح زمین ظاهر شده و نهایتاً بصورت مستمر در چرخه آب مشارکت نماید.

مسیر حرکت شماتیک حرکت آب در سازندهای سخت  نشان داده شده است.

پایان پیام

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=97960

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.