اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

برگاب چیست

در زمان باران چه به صورت مایع و چه جامد، بخشی از آن توسط پوشش گیاهی نگهداری می‌شود. به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می‌شود، برگاب گفته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، اندیشکده تدبیر آب ایران کتابی با عنوان «چرخه آب» منتشر کرده است. در این کتاب پژوهشی آمده است:

سازندهای سخت (Hard Rock)

سازندهای سخت، رسوبات تحکیم‌یافته ویا لایه‌های سنگی هستند که علاوه بر داشتن تخلخل اندک، دارای درز و شکاف بوده و آب‌های نفوذی را در داخل خود جای می‌دهند. سازندهای کارستی یا آهکی را بر اساس میزان غلظت آهک آن به دو دسته تقسیم می‌کنند.

منابع آب تجدید شونده (Renewable Water Resources)

متوسط درازمدت مجموع جریانهای سطحی و نفوذ مستقیم از ریزش‌های جوی به آبخوان‌های زیرزمینی (تولیدشده در نتیجه چرخه آب) با احتساب منابع آب ورودی و خروجی در یک محدوده مشخص جغرافیایی منابع آب تجدیدشونده نامیده می‌شود. آب تجدید‌شونده بخش کوچکی از ذخایر آبی کره زمین است.

ناحیه غیراشباع یا هوادار (Vadose Zone)

در این ناحیه آب به صورت رطوبت خاک موجود بوده و علاوه بر آن برخی از منافذ خاک با هوا پر شده‌اند. آب در این لایه تحت فشار منفی (مکش) قرار دارد. این لایه از سطح زمین تا سطح ایستابی گسترده شده است.

ناحیه اشباع (Zone of Saturation)

ناحیه‌ای است که تمام منافذ، بوسیله آب پر شده و آب تحت فشار مثبت قرار دارد. آب زیرزمینی واقعی در این ناحیه تشکیل می‌گردد و لایه‌ای که این آب در آن وجود دارد را لایه آبدار می‌گویند. آب در این ناحیه در بین منافذ درشت آزادانه در اثر نیروی ثقل جریان می‌یابد.

نگاه سیستمی (Systems Thinking)

تفکر یا نگاه سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است که روش‌شناسی مؤثری را در محیط آکنده از پیچیدگی ارائه می‌دهد. در تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه نمی‌شود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم‌کنش اجزاء و محیط بررسی می‌شود.

نگهداری توسط پوشش گیاهی یا برگاب (Interception)

در زمان باران چه به صورت مایع و چه جامد، بخشی از آن توسط پوشش گیاهی نگهداری می‌شود. به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می‌شود، برگاب گفته می‌شود.

برگاب در آغاز بارندگی بسیار زیاد بوده و ممکن است در یک پوشش گیاهی متراکم تا ۱۰۰ درصد مقدار بارندگی را شامل شود. اما بتدریج که شاخ و برگ از آب اشباع می‌شوند، مقدار آن کاهش می‌یابد.

نفوذ (Infiltration)

نفوذ بر حسب تعریف عبارتست از وارد شدن آب از سطح زمین به داخل خاک است. شرایط فیزیکی خاک مانند ساختمان، بافت، رطوبت اولیه و شرایط فیزیولوژیک مانند خلل و فرج و تخلخل و همچنین کیفیت خاک و دمای آب در میزان نفوذ آب در خاک تاثیر دارند.

نیروی کشش سطحی آب ( Water Surface Tension)

ویژگی‌ای در آب است که باعث می‌شود لایه بیرونی آن‌ به صورت ورقه‌ای کشسان عمل کند.

این همان ویژگی‌ای است که موجب ربایش دو سطح مایع به یکدیگر می‌شود؛ مانند دو قطرۀ آب که همدیگر را می‌ربایند و قطره بزرگ‌تری می‌سازند.

این تقویت نیروی‌های جاذبه‌ی بین‌مولکولی در سطح «کشش سطحی» نامیده می‌شود. کشش سطحی کمیتی است که بعد نیرو در واحد طول یا انرژی در واحد سطح دارد. کشش سطحی آب به‌طور قابل توجهی با افزایش دما کاهش می‌یابد. کشش سطحی از طبیعت قطبی مولکول‌های آب سرچشمه گرفته است.

پایان پیام

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=106010

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.