اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

کاربرد قانون بقا برای همه چیز

قانون بقا در همه بخش زندگی کاربرد دارد.

پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپاوزیر ارتباطات گفته است:«قانون بقای کلاهبردار و قاچاقچی: از بین نمی‌روند بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ابزار می‌دهند».

همانطور که می‌دانید قانون پایستگی یا قانون بقا نسخه‌های مختلفی دارد که جدیدترین آن همین نسخه وزیر است. ما هم برای آنکه کم نیاوریم، چند قانون جدید تعریف می‌کنیم و آنها را به نام خودمان سند می‌زنیم.

قانون بقای مدیر بازنشسته: مدیر بازنشسته از بین نم‌یرود. بلکه از صندلی به صندلی دیگر تغییر مکان می‌دهد.

قانون بقای پول سرگردان: پول سرگردان از بین نمی‌رود. بلکه از بازاری به بازار دیگر می‌رود.

قانون بقای محمد شریعتمداری: محمد شریعتمداری بیکار نمی‌شود، بلکه از وزارتی به وزارت دیگر تغییر می‌کند.

قانون بقای قیمت: قیمت هرگز کاهش نمی‌یابد، بلکه از کالایی به کالای می‌رود (البته استثنائاً قیمت همیشه در سن رشد قرار دارد)

قانون بقا از زندگی مجازی تا زندگی واقعی

قانون بقای حرف شاخدار: حرف شاخدار از بین نمی‌رود. بلکه از یک سلبریتی به سلبریتی دیگر تغییر می‌کند.

قانون بقای کاندیداهای همیشگی: کاندیداهای همیشگی منصرف نمی‌شوند. بلکه از انتخاباتی به انتخابات دیگر می‌روند.

قانون بقای آرزو: آرزو از بین نمی‌رود. بلکه از نوع به نوعی دیگر تغییر می‌کند.

قانون بقای زندگی: زندگی از بین نمی‌رود. بلکه از آدمی به آدم دیگر تغییر می‌کند.

قانون بقای سرمایه: سرمایه از بین نمی‌رود. بلکه از کشوری به کشور دیگر (ترجیحاً کانادا) تغییر می‌کند.

قانون بقای احساس تکلیف: احساس تکلیف از بین نمی‌رود. بلکه از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند.

قانون بقای هشدار: هشدار از بین نمی‌رود. بلکه از محیط زیست به محیط زیست تغییر می‌کند.

قانون بقای شایعه: شایعه از بین نمی‌رود. بلکه از شبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی دیگر می‌رود.

قانون بقای خبر: خبر از بین نمی‌رود. بلکه از سالی به سالی دیگر می‌رود و تکرار می‌شود.

قانون بقای کارشناس: کارشناس از بین نمی‌رود. بلکه از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند.

پایان پیام

لینک کوتاه: https://golvani.ir/?p=104305

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.