پایگاه خبری گلونی به رسانه و اخبار تحلیل های رسانه ای اهمیت زیادی میدهد، همچنین به بررسی اتفاقات رسانه های کشور از سایت سریال ها تا نقد فیلم های روز و داغ!

پشتیبانی هاستینگ و سیستم: دات سون | ترجمه و بهینه سازی: فریش تم