اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

رسانه

پایگاه خبری گلونی به رسانه و اخبار تحلیل های رسانه ای اهمیت زیادی میدهد، همچنین به بررسی اتفاقات رسانه های کشور از سایت سریال ها تا نقد فیلم های روز و داغ!

تلگرام از افقی به عمودی

«تلگرام» ابزاری بود که دقیقا و به تمام معنی کلمه امکان «مشارکتِ» فعال اعضا و کاربران را در بحث‌ها ایجاد کرده بود و اتفاقا همین هم نقطه ممیزه آن با بسیاری دیگر از ابزارهای ارتباطی بود.…