اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

موسیقی و تجسمی

اخبار حوزه موسیقی و تجسمی سایت گلونی یکی از بخش های مهم پایگاه خبری گلونی می باشد. اخبار موسیقی و هنرهای تجسمی و نیز مقالات تحلیلی را در این بخش بخوانید.

نام شجریان از کوچه فراتر است

نام‌گذاری یک خیابان اگرچه نمی‌تواند همه نامهربانی‌هایی که بر شجریان روا شده است را جبران کند ولی آن را اقدام مثبتی از جانب شورای شهر می‌دانیم. نام شجریان از کوچه فراتر است.