اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

کتاب و نشر

بازار کتاب و نشر از مباحث مهم جامعه فرهنگی امروز ماست. پایگاه خبری گلونی در راستای اعتلای فرهنگ کتاب خوانی و حوزه کتاب و نشر اخبار این حوزه را منتشر می کند.

کتاب درآمدی بر تأثیر ترجمه رمان بر رمان فارسی منتشر شد

کتاب «درآمدی بر تأثیر ترجمه رمان بر رمان فارسی» نوشته زینب صابر و نادر شایگان‌فر به‌صورت مشترک از سوی انتشارات علمی و فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

کتاب عرب و مدرنیته منتشر شد

کتاب «عرب و مدرنیته؛ پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها» نوشته عبدالاله بلقزیز با ترجمه سیدمحمد آل مهدی به‌صورت مشترک از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انتشارات علمی و فرهنگی روانه…