اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

طنز

نوشته های طنز و خنده دار همیشه جزو پر مخاطب ترین مطالب ما هستند، طنزنویسان مطرح در گلونی مینویسند و ما از این خوشحالیم! خوشحالیم که شما میخوانید و میخندید.

مشکل‌شناسی سوراخ‌

من هم با دیوار سیمانی حیاط شروع کردم و هر روز یک سوراخ در آن ایجاد کردم و تست برق گرفتم. تا اینکه سر سوراخ هشتم به کابل اصلی برق زدم.