رادیو گُلوَنی جاییست برای سخن گفتن از رسانه ای به نام رادیو. رادیو گلونی به اتفاقات و مطالب مختلف پیرامون رادیو می پردازد و درباره آن سخن می گوید.

پشتیبانی هاستینگ و سیستم: دات سون | ترجمه و بهینه سازی: فریش تم