اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

داده نما

داده نما یا اینفوگرافیک از جمله اطلاعات ارزشمند و کاربردی زمان ما تلقی می شوند. آمار و اطلاعاتی به ما میدهند تا درک صحیح تری از پیرامون خود داشته باشیم.

دومین داده‌نمای گُلوَنی منتشر شد

پایگاه خبری گُلوَنی قصد دارد به منظور تشویق مخاطبان به مطالعه و ارایه اخبار و اطلاعات به آنها، داده‌نماهایی منتشر کند تا خوانندگان به صورت خلاصه در جریان اخبار و اتفاقات استانی و کشوری قرار…

نخستین داده‌نمای گلونی منتشر شد

نخستین داده‌نمای پایگاه خبری گُلوَنی منتشر شد. پایگاه خبری گُلوَنی قصد دارد به منظور تشویق مخاطبان به مطالعه و ارایه اخبار و اطلاعات به آنها، داده‌نماهایی منتشر کند تا خوانندگان به صورت…