شهر خرم آباد مرکز استان لرستان مهد فرهنگ لرستان و قوم غیور لر، پوشش اخبار شهر خرم آباد از رسالت های اصلی پایگاه خبری گلونی می باشد.

پشتیبانی هاستینگ و سیستم: دات سون | ترجمه و بهینه سازی: فریش تم