اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

محیط زیست

مباحث زیست محیطی و محیط زیست ایران جزو مهمترین بخش های سایت گلونی می باشد، پیگیری حفاظت محیط زیست از سازمان محیط زیست و فرهنگ سازی آن برای ما یک دغدغه است.

۱۰میلی‌متر تا مرگ زمین

آفتاب سوختگی، سرطان پوست، آب مروارید، کندی رشد گیاهان، کاهش محصول برنج، پیری زودرس، نابودی موجودات ریز اقیانوس‌ها و دریاها و گسست زنجیره غذایی و انقراض بسیاری از آبزیان تنها چند مورد از…

شلیک به تنوع‌زیستی لرستان

از بین رفتن گونه‌های حساسی همچون سمندر لرستانی، سنجاب، کل و بز کوهی، پلنگ و سایر موجودات زنده به ویژه درخت بلوط که در یک دهه اخیر مورد بهره کشی‌های گسترده یی قرار گرفته می‌تواند آینده لرستان…