اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آبفون

سنگ قبر عجیب

یک دختر روسی سنگ قبر خود را شبیه به تلفن همراه آیفون طراحی کرد. اما برخی از ایرانی‌ها سنگ قبر خود را چه‌گونه طراحی می‌کنند؟