اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آتیلا پسیانی

خانه سینما درباره وضعیت پیش آمده برای «رستاخیز»، ابراز نگرانی کرد

در پی مشکلاتی که برای اکران عمومی فیلم «رستاخیز» پیش آمد که منجر به پایین کشیده شدن این فیلم از پرده سینماها شد، سخنگوی هیات مدیره خانه سینما، نگرانی این هیات مدیره را درباره وضعیت این فیلم…