اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آثار باستانی

اینترنت سمت توالت‌ها قوی‌تره

تصور کنید توی تخت جمشید اینترنت هست بعد مسئول راهنما داره برای گروه بازدیدکننده توضیح می‌ده که این بنا متعلق به فلان هزار سال پیشه و شما ظرافت معماری هخامنشی رو می‌تونید مشاهده کنید. تخت…

بررسی آثار باستانی سیلاخور

بررسی و مطالعه مقدار قابل توجهی از سفال‌های دشت سیلاخور، فراوانیِ گونه‌ها و تنوع در نقش‌مایه‌ها و دیگر تغییرات جزئی‌تر، تداوم استقراری و شناخت تمدنی پویا را در طول چندین هزاره امکان پذیر…