اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آشپزی

حل مشکل خامی جوانان

در صورت اشتباه جوانان باید آشی برای آنان پخت که یک وجب روغن رویش باشد، خود به خود بعد از انرژی حاصله از میل نمودن آشِ اول به بعد جوان سر به راه می شود و میل به کمال می‌یابد.

کاک فراموش شده‌ی لُری

روزگاری نه‌چندان دور، در روزهای منتهی به نوروز، مردم خرم‌آباد کاک‌پزها و شیرینی‌پزها را به خانه می‌آوردند. آرد درجه یک در اختیارشان می‌گذاشتند تا آنها برای‌شان کاک و شیرینی آردی و «سرسالی»…