اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آلودگی هوا

آقای حناچی باید حواسش را جمع کند رفتارهای غیر متعارفش تبدیل به روال غلط نشود

آقای حناچی باید حواسش را جمع کند رفتارهای غیر متعارفش تبدیل به روال همیشگی نشود پایگاه خبری گلونی، آراز صالحی: اینکه بالاخره از بین مسئولین یک نفر پیدا شده است که این قدر به فکر وعده‌هایی…

ریشه آلودگی هوا در شاهنامه فردوسی

موضوع آلودگی هوا در اسناد تاریخی بسیار دیده می‌شود و ریشه آلودگی هوا به گذشته برمیگردد. بر اساس آنچه مرحوم فردوسی فرمودند از زمان ورود کاووس به ایران زمین، ما با مشکل ریزگردها مواجه شدیم.