اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

احتکار

پوشک برای برخی تجار مناسب است

تعداد یک و نیم میلیون بسته پوشک از سه انبار در استان البرز کشف شد. صاحب این پوشک‌ها از سال گذشته این پوشک‌ها را با ارز ۳۸۰۰ تومانی وارد و تاکنون احتکار کرده بود.