اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

احمدی نژاد

طعنه کیهان به احمدی‌نژاد

کیهان نوشت: بعضی‌ها که مثل رژیم شاه اصرار داشتند مکتب اسلام را حذف کنند و به جای آن «مکتب ایرانی» را جایگزین کنند، امروز از اعتقاد راسخ خود و دوستانشان به اسلام و انقلاب سخن می‌گویند!