اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

ارومیه

عاشیق نباید فراموش بشود

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، رئیس حوزه هنری آدربایجان غربی در خصوص جایگاه موسیقی عاشیق در این استان گفت: «سال‌های سال است که موسیقی عاشیق، هنر فولکور آذربایجان غربی بوده و با نام ارومیه ثبت…