اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

استاد زرویی

حجت‌ الاسلام محمدرضا زائری درباره ویژگی شخصیتی زرویی نصرآباد گفت

حجت‌ الاسلام محمدرضا زائری، درباره ویژگی شخصیتی زرویی نصرآباد گفت. زمانی که من سردبیر روزنامه همشهری بودم، از مرحوم زرویی دعوت کردم تا شعرهای روزنامه را در یکی از صفحات بگنجاند.