اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

استخدام

کسب و کار جدید و عجیب

این روزها شاهد یک کسب و کار جدید و البته عجیب در بالای شهر تهران هستیم. شغلی که برخی برای آن ساعتی صد هزار تومان و حتا بیشتر دریافت می‌کنند. 

به جای غذا، چمن می‌خوردم

علیرضا نبی، کارخانه‌داری است که فقط افرادی را استخدام می‌کند که سوء سابقه داشته باشند. او می‌گوید: «به جای غذا چمن می‌خوردم و آجرهایی که مادرم به شکم‌های بچه‌هایش می‌بست، خوب به یاد دارم.»