اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

اعتراضات مردمی

مرگ برگرانی یا درود بر فساد؟

«آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌ نظر می‌رسد در زیرِ پوست…

از تغییر بدشان نمی‌آید اما…

«آن چه کار اصلاح‌طلبان را سخت کرده، غیبت طبقه‌ای به نام روشنفکران است که نبض جامعه‌اند. باید روشنفکران را صدا زد. نباید مسئولیت آنان را به کارشناسان دولتی محول کرد. خاصه آن که روشنفکران اینک…