اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

امنیت شغلی

روزنامه‌نگارانی که فردا نیستند!

مدیر مسوول روزنامه «آرمان امروز» درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در کشور گفت: تبعیض، نبود پشتوانه قوی اقتصادی برای رسانه‌ها و نبود امنیت شغلی باعث شده است روزنامه‌نگاران هر روز در فضایی کار کنند…