اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

اینترنت

تعداد مشترکان اینترنت در کشور، چند درصد از مردم ایران اینترنت دارند؟

از طرفی ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند مطابق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال جاری، ۸۶.۸۰ درصد است که شامل ۱۲.۲۳ درصد اینترنت پهن باند ثابت و ۷۴.۵۸ درصد ضریب نفوذ پهن‌باند سیار می‌شود.

مسائل مالی هشتاد و یک درصد انگیزه‌های مجرمان سایبری در کشور ایران

پایگاه خبری گُلوَنی؛ معین بادپا:  معاون پلیس فتا گفته است مسائل مالی ۸۱ درصد انگیزه‌های مجرمان سایبری کشور را تشکیل می‌دهد. ما خودمان هم نشستیم حساب کردیم، یک فرد ممکن است با چه هدفی بخواهد…