اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

اینفلوئنسر

محمدرضا ژاله خودشیفته است

محمدرضا ژاله خودشیفته است و مقصر ماییم که آن یک صفحه را می‌خوانیم و حرف‌های قلمبه‌ سلمبه‌‌اش را می‌بینیم و دنبال صفحه‌اش در اینستاگرام می‌گردیم تا فالوور‌هایش را بیشتر کنیم و صدای طبل تو…