اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بازنشستگان

دومین و سومین خانه امید لرستان در شهرهای خرم‌آباد و دلفان ساخته می‌شود

خانه‌های امید، مجموعه های مجهزی هستند که می‌کوشد به دور از مشغله‌های کاری و ذهنی ساعت‌های شاد و بانشاطی را برای بازنشستگان کشور فراهم سازد.‏ دومین و سومین خانه امید لرستان در شهرهای خرم‌آباد…