اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بازنشستگی

دومین و سومین خانه امید لرستان در شهرهای خرم‌آباد و دلفان ساخته می‌شود

خانه‌های امید، مجموعه های مجهزی هستند که می‌کوشد به دور از مشغله‌های کاری و ذهنی ساعت‌های شاد و بانشاطی را برای بازنشستگان کشور فراهم سازد.‏ دومین و سومین خانه امید لرستان در شهرهای خرم‌آباد…

من قاچاقی زنده‌ام…

«من قاچاقی زنده‌ام و گاهی فکر می‌کنم که زنده نیستم و حس خسته شدن را از دست داده‌ام و مرده‌ام. این سال‌های آخر زندگی هم تمام می‌شود تا دیگر حس با استرس از خواب بیدار شدن را نداشته باشم و تخت…