اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

باقیمانده روز

آدم‌ها را می‌توان از روی کتابی که می‌خوانند قضاوت کرد

آیا آدم‌ها را می‌توان بر اساس کتابی که برای خواندن انتخاب می‌کنند قضاوت کرد یا خیر؟ آیا می‌توانید ویژگی‌های اخلاقی آدم‌های اطرافتان را از روی کتاب‌های موجود در کتابخانه‌شان دریابید؟