اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بحران آب

با محیط زیست چه کردیم؟ درس‌هایی از پهلوی دوم تا میرحسین موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی

جنگل سبزی که تنوع ندارد، مثل زن زیبایی است با تن‌پوش‌هایی گران‌قیمت از برندهای مشهور جهان که تاکنون یک کتاب هم نخوانده، مهارتی کسب نکرده و سوادی ندارد. با محیط زیست چه کردیم؟

شباهت ما و مادها

امروز که شنیدم معاون آب وآبفای وزیر نیرو گفته‌اند بحران آب بسیار جدی است و اگر مدیریت نشود بیم مهاجرت افراد به جاهای دیگر کشور می‌رود، یاد جدوآباد خدابیامرزمان افتادم. همان مادها و پارت و…