اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

برنامه های تلویزیون

صداوسیما بعد از رم

صداوسیما بعد از رم‌‌‌. با اتفاقی که سر لوگوی باشگاه آس رم آمد. پیش‌بینی می‌کنیم در آینده، برنامه‌های صداوسیما به این شکل شوند.