اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

برنامه های ورزشی تلویزیون

رابطه محوری در برنامه‌های ورزشی تلویزیونی از زبان یک گزارشگر ورزشی

یک گزارشگر ورزشی باسابقه با اشاره به حاکم بودن رابطه در برخی برنامه‌های تلویزیونی گفت: اگر برنامه‌های مختلف ورزشی را ببینید، متوجه خواهید شد که یک مهمان چندبار در هفته یا ماه در یک برنامه…