اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

برنج

راهی برای دور زدن آرسنیک برنج

دانشمندان انگلیسی می‌گن: «مواد شیمیایی ناشی از سموم صنعتی و کودهای شیمیایی موجود در خاک موجب آلودگی برنج می‌شن خیساندن برنج در آب در طول شب میزان ماده سمی آرسنیک را تا ۸۰ درصد کاهش می‌ده.»

برنج بلای جان ایران

قطعا یکی از دلایل کم‌آب شدن سیمره، زاینده‌رود، سفید‌رود و... همین کشت بی‌رویه و غیراصولی برنج در سرشاخه‌ها و در مسیر عبور این رودخانه‌ها است.