اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بزرگداشت

زرین‌دست تاریخ را می‌سازد

مدیر عامل خانه سینما در مراسم بزرگداشت علیرضا زرین‌دست گفت: بعضی از آدمها هستند بدون هیچ تاثیری بر دنیای پیرامون خود، نام‌آورند و یا ادعای آن را دارند اما هیچ شعاعی از آنها سمت هیچکسی…

بزرگداشت استاد معتمدنژاد و سالگرد تاسیس انجمن علمی-دانشجویی مطالعات ارتباطی

مراسم بزرگداشت مقام استاد کاظم معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات ایران به همت انجمن علمی-دانشجویی مطالعات ارتباطی و با حضور محمدمهدی فرقانی، هادی خانیکی و مهدی منتظرقائم در دانشکده علوم ارتباطات…