اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بهروز افخمی

هفت به افخمی هم وفا نکرد

بهروز افخمی که به گفته خودش در این برنامه دنبال شر می‌گشت و می‌تواند رکورددار ناراضی تراشی در تلویزیون به حساب آید، صندلی این برنامه را به همراه یارجنجالی اش مسعود فراستی ترک گفت.