اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بهمن کیارستمی

شما تنها نیستید

البته بازنده همه ماییم که هنرمندی چنین گران‌مایه را به ارزانی از دست داده‌ایم و باز البته بازنده آنان هستند که به جای همدردی، به جای پاسخ به ابهامات، به جای درک وضعیت روحی آسیب‌دیدگان، فضا…