اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بی آبی

بزرگترین عبادت در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم بها دادن به آب است

در منطقه‌ای هستیم که بزرگترین عبادت بها دادن به آب است. دبیر هنری جشنواره داستانی آب گفت: امیدواریم همانطور که همه ما درگیر حوزه آب شده‌ایم همه نویسندگان و هنرمندان درگیر این حوزه حیاتی…

حکمرانی آب به چه معناست؟

انتقادها به پروژه‌های سدسازی و انتقال آب، مسأله تغییر الگوی کشت و طرح موضوع بازتخصیص منابع آبی همه و همه نشان می‌دهد تا موضوع حکمرانی آب و رکن حقوقی آن نیاز به توجه و دقت بیشتر کارشناسان…