اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تئاتر

کیفیت حرف آخر را می زند

_رضا آشفته:بیست و سومین جشنواره لاله های سرخ برای نخستین بار در سطح ملی برگزار شد و این حرکت باید جلوه ای قویتر و غنی تر از بیست و دو دوره ی قبلی اش تلقی بشود که به صورت منطقه ای و تحت عنوان…