اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تالاب

تالاب گندمان و آب نطلبیده حیات

تالاب گندمان در شمار یکی از مهمترین زیستگاه‌های کشور برای زمستان‌گذرانی و تخم‌گذاری پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی بوده است که به دلیل تنش‌های شدید اکولوژیکی، سر از لیست سایت‌های…

وضعیت وخیم در ۲۸ تالاب

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: ۲۸ تالاب ما آسیب دیده‌اند و به کانون‌های گرد و غبار بدل شده‌اند. مشکل اصلی هم بهره برداری ناپایدار از منابع آب است.