اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تحریم

سال آینده بتوانیم خودرو تولید کنیم بهتر است یا نتوانیم به خاطر تحریم تولید کنیم؟

سال آینده بتوانیم خودرو تولید کنیم بهتر است یا نتوانیم به خاطر تحریم تولید کنیم؟ پایگاه خبری گُلوَنی؛ معین بادپا: مدیرکل صنعت خودرو وزارت صنعت گفته است: اگر وضع تحریم به همین شکل ادامه…