اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تربت حیدریه

آغاز طرح مطالعاتی و مستندسازی یافته‌های معماری حمام حاج‌رئیس تربت‌حیدریه

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تربت حیدریه گفت: «طرح مطالعاتی و مستندسازی یافته‌های معماری حمام حاج‌رئیس با مشارکت گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربت حیدریه آغاز شد.»