اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

ترکیه

نوروز در ترکیه چه طوری است

 معمولا طبقه متوسط است که هر چه در یک سال کارکرده جمع می‌کند و برای یک سفر ساده خرج می‌کند چون باقی کسانی که مدام مسافرت می‌کنند به کشورهای دیگر، هم از قیمت‌ها خبردارند هم از بچگی به سفر‌های…