اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تشنه

کم آبی تمام کشور را فراگرفته و به استان‌های خاصی محدود نمی‌شود

فرماندارکرج‌ به مشکل کم آبی درکشور اشاره کرد و افزود: امروز کم آبی تمام کشور را فراگرفته و تنها به استان‌های خاصی محدود نمی‌شود. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل از ایسنا، محمدتقی ایرانی…