اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تلفن همراه

ری‌توتیت کنید دوست بشید

این‌روزها هنوز طرف به‌صورت ۹۰ درصد ارگان‌های بدنش بیدار نشدن که به صورت پیش‌فرض دنبال گوشی تلفن همراهشه تا ببینه کاربران دیگه امروز صفحه کدوم آدم مشهور بیچاره‌ای رو پاتوق کردن.