اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

توریست

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند. نداشتن تعریف جامع از بوم‌گردی گردشگران خارجی را سردرگم کرده است.

حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان سرحال و خوشحال اصفهانی گفتگو کرد

حالا پس از حدود ۱۸ ماه می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و ساعت‌ها به آب نگاه کرد. حالا می‌توان در کنار زاینده‌رود ایستاد و با شهروندان اصفهانی گفتگو کرد.

افشاگری در صنعت گردشگری ایران

اکبر غمخوار، از فعالان حوزه صنعت گردشگری افشا کرده است: متکدیان پاکستان و پیله‌ورهای عراق و نخجوان هم جزو آمار گردشگران خارجی محاسبه می‌شوند و آمد و شد زیادشان را در این چند ماه به پای رشد…