اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تور

ارتقای بهره‌وری با تولید تورهای محافظت از عرصه‌های کشاورزی

به گفته این کارشناس، توری‌هایی برای جلوگیری از آسیب پرندگان به محصولات باغ‌ها و مزارع و توری‌هایی به عنوان سایه‌بان برای محافظت محیط‌های گلخانه‌ای و باغبانی از خسارت ناشی از دام، طیور و…