اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تیم ملی ایران

سردار را در این آزمون رد نکنیم

امید تنها سرمایه تیم ماست. تیمی که حالا همه سرمایه‌اش ما مردم هستیم. تحریم‌ها و لغو بازی‌های تدارکاتی و فضای بسته برای پیشرفت تیم مان را فراموش کردیم و حالا یک تنه به سردار آزمون می‌تازیم.