اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حبیب محبیان

کمترین آرزوی حبیب

امروز صبح که خبر مرگ او را شنیدم، تهران بوی باران می‌داد و با خودم این طور اندیشیدم که همان دم آخر، یک دم از آن هوای ناب رامسر را نفس کشیده است و بعد رفته است.